Regulamin promocji “Darmowa dostawa”

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Regulamin promocji “Darmowa dostawa”

 1. Organizatorem promocji pod nazwą “Darmowa dostawa” (“Promocja”)jest Zakład Produkcyjno Handlowy JURMAR Jerzy Olempski” ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63, 90-558 Łódź.(“Organizator”
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.jurmarkoszule.pl (“Sklep internetowy”)
 3. Promocja dotyczy wyłącznie koszul męskich ze Sklepu internetowego oznaczonych emblematem”Promocja”
 4. Promocja jest przeznaczona dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jedenj koszuli męskiej oznaczonej emblematem “Promocja”
 5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4 powyżej jest uprawniony do otrzymania darmowej dostawy na terenie Polski koszul męskich objętych Promocją, o których mowa w pkt. 3 niniejszego regulaminu.
 6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
 8. Promocja “Darmowa dostawa” obowiązuje od 27.04.2020 r. do 31.05.2020 r. do godziny 24:00.
 9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.jurmarkoszule.pl.
 11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2020 roku.

Łódź, 27.04.2020[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]